شناسایی و تدوین شاخص های اندازه گیری عملکرد

شاخص های اندازه گیری عملکرد یکی از ابزار های پر کاربرد در BI است. طبقه بندی شاخص به لحاظ کاربرد در سطح مختلف مدیریتی سازمان استفاده می شود. در واقع معیار های اندازه گیری مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و انعکاس عملکرد استراتژیک یک سازمان بکار برده می شوند. 

 

 

منبع : www.nazmaran.com

/ 0 نظر / 7 بازدید