داشبورد مدیران

داشبورد به صفحه ای از ترکیب نمودارها و اطلاعات گرافیکی می گویند که مدیریت ارشد براحتی آن را ببیند تا از وضعیت سازمان خود در یک نگاه به کمک شاخص های اندازه گیری عملکرد آگاه گردد.

داشبورد شامل صفحه ای گرافیکی از گزارشات شاخص های عملکرد ی است که با اهداف سازمان یا فرآیندهای آن مرتبط است. (مثل واحدهای مشتریان، مالی، منابع انسانی، خدمات مالی و ... )، مفهوم داشبورد از داشبورد اتومبیل گرفته شده که در یک نگاه وضعیت های مهم را به اطلاع راهبر می رساند. داشبوردها تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های مدیریتی دارند و همچنین وضعیت خوب و یا بد، بهتر و بدتر را هشدار می دهد. 

 

 

مبنع : www.nazmaran.com

/ 0 نظر / 6 بازدید