چرا هوش کسب و کار (Business Intelligence)؟

امروزه با اطمینان کامل می توان ادعا کرد که استفاده از راه حل BI می تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید. این راه حل این امکان را به سازمان ها می دهد تا با بکارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نمایند. این راه امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی های مشتریان و مدیریت ارتباط با آنان را میسر می سازد. این راه حل این امکان را به سازمان می دهد تا بتوانند تغییرات مثبت یا منفی را مانیتور کنند. امروز سازمانهای پیشتاز صحبت از ERP و CRM و ... نمی کنند، رویکرد سازمانها به سمت BI است. آنها به دنبال بهینه سازی فرآیندها از طریق ارزیابی و بهبود عملکرد خود و زیرمجموعه های وابسته به خود می باشند. امروزه افزایش کارایی عملکرد آنچه که سرمایه گذاری شده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 

منبع : www.nazmaran.com

/ 0 نظر / 11 بازدید